Thursday, June 3, 2010

LETS TALK OUT FASHION THEN....

Ramai yang masih tidak mengerti bahawa bidang fesyen adalah bubjuk unggul di dunia ini. Sulaman Manik, Kerawang dan Ayak Nyonya adalah sebagai imbuhan penyeri untuk setiap rekaan yang dipertuntunkan di persada dunia fesyen kini.

Saya akan lebih giat dalam dunia fesyen memandangkan perjalanan ke arah kerjayaan dunia fesyen di kalangan masyakat melayu agak kurang dan memerlukan penglibatan yng tinggi.

Kesabaran untuk memahami setiap inci dan cm ukuran harus dipraktikkan dari masa ke semasa agar kemahiran diri tercapai.

No comments:

Post a Comment